NL | FR
Contact     .be
Logo

Sobane

De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer. Ze omvat vier tussenniveaus: Screening (opsporing), OBservatie, ANalyse en Expertise.

Op deze website vindt u achtergrondinformatie en tools om de Sobane-strategie toe te passen. U kan hier ook publicaties bestellen die gepubliceerd werden door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy