NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Musculo-skeletale aandoeningen - Reeks SOBANE-strategie

Musculo-skeletale aandoeningen: Reeks SOBANE-strategie: beheer van beroepsgebonden risico’sDe Europese en Belgische regelgeving betreffende de beroepsrisico's vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan risicofactoren en dan in het bijzonder de musculo-skeletale aandoeningen. Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico's beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet het mogelijk maken om de risico's, gebonden aan musculo-skeletale aandoeningen, beter te voorkomen en/of bij te sturen. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches.
Ze werd opgesteld door professor Jacques Malchaire, hoofd van de Unité hygiène et physiologie van de UCL, die het SOBANE-project coördineerde. Het project werd gecofinancierd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds.

Doelgroep: werkgevers, preventieadviseurs, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk, arbeidsgeneesheren, ergonomen, veiligheidsverantwoordelijken

Brochure: 2007, 21 x 29,5 cm, 120 bladzijden (D/2007/1205/20)

Met de onderstaande bestelbon kan je 1 exemplaar van deze brochure bestellen. Voor het bestellen van een grotere hoeveelheid kan je de werkwijze nalezen in de rubriek Publicatie aanvragen.
 

Musculo-skeletale aandoeningen: Reeks SOBANE-strategie: beheer van beroepsgebonden risico's (PDF, 457 KB)
Musculo-skeletale aandoeningen: Reeks SOBANE-strategie: beheer van beroepsgebonden risico's hulpfiches (PDF, 1,2 MB)
Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens