NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hand-arm trillingen – Reeks SOBANE-strategie

Hand-arm trillingen – Reeks SOBANE-strategie: het beheer van beroepsgebonden risico’sDe nieuwe Europese en Belgische regelgeving inzake trillingen vereist dat elke onderneming streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling van de werknemers aan deze risicofactor.
Conform de SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s beschrijft deze brochure een methode op vier niveaus: opsporing, observatie, analyse en expertise. Deze methode moet de risico’s verbonden aan hand-arm trillingen beter voorkomen en/of corrigeren. De brochure sluit af met een reeks hulpfiches. Ze werd opgesteld door professor Jacques Malchaire, hoofd van de Unité hygiène et physiologie van de UCL, die het SOBANE-project coördineerde. Het project werd gecofinancierd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Europees Sociaal Fonds.

Doelgroep: werkgevers, preventieadviseurs, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk, arbeidsgeneesheren
Brochure: 2005, 21 x 29,5 cm, 72 pagina’s (D/2005/1205/05)

Met de onderstaande bestelbon kan je 1 exemplaar van deze brochure bestellen. Voor het bestellen van een grotere hoeveelheid kan je de werkwijze nalezen in de rubriek Publicatie aanvragen.

Hand-arm trillingen - Reeks SOBANE-strategie: het beheer van beroepsgebonden risico's (PDF, 999 KB)
Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens