NL | FR
Contact     .be
Logo

Keuze van de coördinator

  1. Wie is het best geplaatst om coördinator te zijn ? Is dat altijd de interne preventieadviseur ? Moet hij een opleiding ‘het leiden van een vergadering’ hebben alvorens met Déparis te beginnen ? 
  2. Is het niet beter de vergadering te laten leiden door een extern persoon ? 
  3. Remt de werkgever als coördinator het proces niet af ? 
  4. Indien hij geen deel uitmaakt van de arbeidssituatie, moet de coördinator de werkplaats dan vooraf bezoeken en met zijn opmerkingen naar de vergadering komen of de werkplaats nadien bezoeken om de vergadering niet te beïnvloeden ? 

76. Wie is het best geplaatst om coördinator te zijn ? Is dat altijd de interne preventieadviseur ? Moet hij een opleiding ‘het leiden van een vergadering’ hebben alvorens met Déparis te beginnen ?

De SOBANE-strategie is bedoeld om in de onderneming een dynamisch systeem voor het beheer van het welzijn te vestigen. De Déparis-gids is dus bedoeld om periodiek te gebruiken. De coördinator staat in voor dit periodieke gebruik zodat het beheer intern blijft.

De eerste vergadering is uiteraard de moeilijkste om te organiseren: angst voor het onbekende, weerstand ten opzichte van verandering, gebrek aan zelfvertrouwen en aan vertrouwen in de anderen… Ze moet worden geleid door diegene die de strategie en de gids in de onderneming heeft geïntroduceerd, namelijk de lokale PA of de bedrijfsarts in de meeste gevallen. Niets belet dat dit iemand anders zou zijn, op voorwaarde dat hij zelf sterk overtuigd is van de pertinentie van de basisprincipes en de benadering.

Een opleiding ‘het leiden van een vergadering’ is wenselijk maar niet onontbeerlijk. Om op de meeste vragen te antwoorden, volstaat het over het algemeen dat men heeft deelgenomen aan een vergadering die werd georganiseerd door een getraind persoon.

Een beroep op een specialist in het leiden van vergaderingen zonder kennis van de filosofie van de SOBANE-strategie en de Déparis-gids blijkt evenwel niet verstandig.

77. Is het niet beter de vergadering te laten leiden door een extern persoon ?

Dat blijkt de eerste keer verkieslijk, maar is niet realistisch als aanbeveling omdat men wil dat de oefening regelmatig wordt herhaald en dat de werkgroep zich, door de methode, het beheer van het welzijn in zijn arbeidssituatie eigen maakt.

Dat zou eveneens neerkomen op de houding (van vóór de wet op het welzijn op het werk) die erin bestond de problemen volledig uit te besteden aan de PA en zelfs aan externe adviseurs of experts. Het moderne beheer van het welzijn vraagt dat alle betrokkenen zich zo snel mogelijk engageren.

78. Remt de werkgever als coördinator het proces niet af ?

Er werd inderdaad opgemerkt dat, wanneer het hiërarchische verschil tussen de personen rond de vergadertafel te groot is, de discussie aarzelend en “voorzichtig” wordt. De aanwezigheid van de werkgever is dus niet altijd wenselijk: hij ontvangt nadien de overzichtstabellen en zal moeten beslissen over het te geven gevolg.

Het geval van de werkgever – coördinator kan zich eventueel voordoen in de hele kleine ondernemingen. In dat geval hangt het succes of de mislukking voornamelijk af van de betrokken persoonlijkheden. Het is dan aan diegene die het idee heeft gelanceerd (meer dan waarschijnlijk de externe PA) om te bepalen of het mogelijk is.

79. Indien hij geen deel uitmaakt van de arbeidssituatie, moet de coördinator de werkplaats dan vooraf bezoeken en met zijn opmerkingen naar de vergadering komen of de werkplaats nadien bezoeken om de vergadering niet te beïnvloeden ?

De coördinator moet deel uitmaken van de arbeidssituatie, behalve de eerste keer wanneer de interne of externe PA de vergadering zal leiden. In dat geval is het onontbeerlijk dat hij de werkplaats vóór de vergadering bezoekt, gebruik makend van de gids als checklist of van de aanvullende lijst voor controle van de grote risico’s.

De coördinator is een volwaardig lid van de groep en moet niet bang zijn de vergadering te beïnvloeden door bepaalde aspecten aan te halen of oplossingen voor te stellen of hierover te discussiëren. Hij mag de vergadering ook niet beïnvloeden door de debatten te sluiten of bepaalde thema’s te weren (zie FAQ69).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy