NL | FR
Contact     .be
Logo

Tijdstip van de vergadering

  1. Wat is het beste tijdstip van het jaar, van de week om de Déparis-vergadering te beleggen ? 
  2. Hoe het tijdstip van de vergadering vastleggen bij ploegenarbeid ?

95. Wat is het beste tijdstip van het jaar, van de week om de Déparis-vergadering te beleggen ?

De vergadering moet worden georganiseerd buiten periodes van hoge werkdruk wegens toenemende productie of afwezigheid van personeel. Het experiment blijkt niet te leiden tot bijzondere bijkomende voorzorgen.

96. Hoe het tijdstip van de vergadering vastleggen bij ploegenarbeid ?

In bepaalde gevallen (in een ziekenhuis, bijvoorbeeld) hebben de werknemers van de ochtendploeg aanvaard (zonder betaling van overuren) om twee uren langer te blijven om aan een vergadering om 14.00 uur deel te nemen.

Dit is evenwel eerder zeldzaam en de werknemers hebben het liefst dat de vergaderingen tijdens de werkuren worden georganiseerd, ofwel gedeeltelijk (bijvoorbeeld het laatste werkuur en dan één uur extra).

Bij ploegenarbeid (driemaal acht) en a fortiori bij ononderbroken arbeid met 4 of 5 ploegen is het onmogelijk één enkele vergadering met vertegenwoordigers van elke ploeg te organiseren. Dat is overigens niet wenselijk. Hoewel ze met hetzelfde gereedschap werken, hebben de ploegen immers vaak een eigen werkwijze verworven zodat afzonderlijke vergaderingen wenselijk blijken.

Om tijd te winnen is het mogelijk om, na een of twee vergaderingen, aan de andere ploegen te vragen op de resultaten te reageren. Dit geldt evenwel enkel voor de technische aspecten en niet voor de laatste tabellen in verband met de psychosociale aspecten.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy