NL | FR
Contact     .be
Logo

De vergadering

 1. Hoe moet de vergadering worden ingeleid ? 
 2. Hoe de discussie leiden opdat rubriek per rubriek wordt gewerkt ? De deelnemers halen aspecten van alle tabellen door elkaar. 
 3. Moet de gids in één keer worden overlopen ? 
 4. Kan men niet een aantal rubrieken waarvoor men weet dat de toestand in orde is, overslaan om tijd te winnen ? 
 5. Het personeel is dermate terughoudend om voor zijn meerderen te spreken dat de resultaten geen representatieve waarde hebben.

100. Hoe moet de vergadering worden ingeleid ?

Zoals beschreven in sectie 8.11.1 van het SOBANE –document:

 • de vergadering begint met een voorstelling van elke deelnemer die uitlegt in welke hoedanigheid hij aan de vergadering deelneemt;
 • de coördinator legt vervolgens duidelijk uit dat het tijdens de vergadering de bedoeling is dat alle aspecten van de arbeidssituatie die problemen inzake veiligheid en gezondheid stellen en die interfereren met de vlotheid van het werk, de doeltreffendheid ervan en het welzijn op het werk, worden overlopen.
 • Hij legt uit dat, ongeacht het verleden en eventuele vroegere experimenten, de vragen en geuite klachten waaraan geen gevolg werd gegeven, men gaat trachten de problemen weg te werken, van nul te herbeginnen en actieplannen te definiëren;
 • hij legt uit waarom elke deelnemer belangrijk is: getuige van de arbeidssituatie wiens standpunten, indrukken, gevoelens onontbeerlijk zijn voor de verbetering van het leven in deze arbeidssituatie;
 • hij zet uiteen hoe de vergadering zal verlopen, de gids die zal worden gebruikt en de voorziene duur;
 • hij geeft uitleg bij het type verslag dat zal worden voorbereid, waarborgt anonimiteit en vraagt vertrouwelijkheid van de debatten;
 • hij informeert over de gevolgen die aan het verslag zullen worden gegeven: voorstelling aan de deelnemers, aan de directie, aan het CPBW…
 • hij bevestigt de wil van de directie en de hiërarchische lijn om met deze resultaten rekening te houden;
 • hij herinnert eraan dat metingen en een kwantificering van de risico’s nadien zullen worden gepland wanneer de gewone maatregelen tot verbetering zullen genomen zijn;
 • hij omschrijft duidelijk zijn rol en de manier waarop hij de vergadering gaat leiden;
 • hij vergewist zich ervan dat iedereen de doelstellingen en de procedure heeft begrepen en bereid is actief deel te nemen.

101. Hoe de discussie leiden opdat rubriek per rubriek wordt gewerkt ? De deelnemers halen aspecten van alle tabellen door elkaar.

Zoals beschreven in sectie 8.11.5 van het SOBANE-document:

Tijdens de discussie moet de coördinator het feit dat aspecten die onder verschillende rubrieken vallen, tegelijk worden aangehaald, beheren. Zo kan het debat over een machine ook betrekking hebben op de aspecten inzake bediening en signalen, gereedschap en werkmateriaal, lawaai, trillingen en zelfs problemen inzake het delen van verantwoordelijkheid. Weigeren deze aspecten te behandelen omdat men zich strikt aan de volgorde van de rubrieken wil houden, zou allicht een fout zijn. Omgekeerd is het noodzakelijk de verschillende aspecten op een gestructureerde manier te behandelen. De ervaring van de coördinator zal ervoor zorgen

 • dat hij aanvaardt dat het punt wordt behandeld,
 • dat hij het noteert onder de desbetreffende rubriek en
 • signaleert op welk ogenblik erop wordt teruggekomen en
 • dat hij de discussie opnieuw afstemt op de punten van de op dat ogenblik behandelde rubriek.

102. Moet de gids in één keer worden overlopen ?

Het is onontbeerlijk dat alle tabellen worden overlopen zodat wordt aangetoond dat het de bedoeling is de arbeidssituatie te verbeteren voor ALLES wat het personeel aanbelangt en niet wat de PA of de directie mogelijks enkel zou interesseren. Bij tijdgebrek moet de inhoud van de tabellen worden vereenvoudigd zodat toch het geheel kan worden overlopen.

We moeten er tevens op wijzen dat de Déparis-vergadering slechts een eerste niveau is en dat, voor de punten die te moeilijk zijn om op dit niveau te worden behandeld in het kader van een vergadering van 2 uren, een speciale vergadering moet worden gepland op het niveau Observatie van de SOBANE –strategie.

103. Kan men niet een aantal rubrieken waarvoor men weet dat de toestand in orde is, overslaan om tijd te winnen ?

Dit punt werd reeds besproken in FAQ69. Doel is de volledige inventaris van de arbeidssituatie op te stellen door systematisch ALLE aspecten die leiden tot het welzijn van het personeel en de productie, te overlopen. Indien a priori items worden “geselecteerd” zou dit een spelvervalsing zijn waarbij men tracht de strategie te omzeilen en zou de volledige procedure in diskrediet worden gebracht.

Indien de situatie voor bepaalde rubrieken inderdaad in orde is, zal de discussie daaromtrent niet lang duren.

104. Het personeel is dermate terughoudend om voor zijn meerderen te spreken dat de resultaten geen representatieve waarde hebben.

Deze terughoudendheid moet worden vergeleken met de FAQ62, 78 en 84.

Dergelijke vrees is het gevolg van te grote machtsverhoudingen of wantrouwen. De PA die het eerste gebruik van de SOBANE-strategie en de Déparis-gids lanceert, zal vooraf moeten uitleggen, geruststellen. De aanwezigheid van te hoge hiërarchische niveaus zal worden vermeden (FAQ84).

Moet men niet wachten tot het vertrouwen is gevestigd om van start te gaan of kan het participatieve proces die klimaat van vertrouwen creëren?

Het proces kan pas worden opgestart wanneer een voldoende klimaat van goede wil aanwezig is. Wantrouwen en vrees zullen enkel verdwijnen wanneer het bewijs van goede wil en oprechtheid concreet is geleverd. Een eenvoudige manier om dit te doen, is het beleggen van een eerste, goed gecontroleerde Déparis-vergadering over een eerder gunstige arbeidssituatie.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy