NL | FR
Contact     .be
Logo

Beoordeling met smileys en raming van de financiële gevolgen (€, €€, €€€…)

  1. De raming van de financiële gevolgen gebeurt zelden tijdens de vergadering en wordt vaak nadien door de PA aangevuld. 
  2. Wat doen indien de groep het niet eens wordt over de toe te passen kleurenindicatie of smiley ? 
  3. Komt men niet altijd in de centrale zone uit ? Zou het niet verkieslijk zijn 4 niveaus aan te houden ? De directie bekijkt enkel de rode aspecten en gaat ervan uit dat voor de oranje en groene aspecten niets moet gebeuren. 
  4. Wat doen indien er over een bepaald probleem of een bepaalde oplossing geen consensus wordt bereikt ? 

108. De raming van de financiële gevolgen gebeurt zelden tijdens de vergadering en wordt vaak nadien door de PA aangevuld.

Het is wenselijk dat de groep zelf over de financiële gevolgen (rechtstreekse en onrechtstreekse kosten) van zijn voorstellen nadenkt om onrealistische voorstellen (aanzienlijke daling van het tempo, aanzienlijke toename van het personeel, vervanging van het volledige machinepark, …) te vermijden en over werkelijk toepasbare oplossingen discussieert. Zo zal de vervanging van een machine op lange termijn worden voorgesteld en zullen tijdelijke verbeteringen naar voren worden geschoven opdat de situatie voorlopig beter is.

Het is de bedoeling enkel te zien of het voorstel kan worden toegepast, onmiddellijk, op korte, middellange of lange termijn en het is niet de bedoeling het nodige reële budget te ramen.

Deze ramingen vragen tijd en het is niet realistisch te vragen dat hierover systematisch voor alle voorstellen wordt gediscussieerd. Sommige gaan vanzelf en hierover moet niet worden gediscussieerd (vervanging van lampen, nieuwe stoelen, …).

De coördinator wordt aanbevolen dit financiële aspect enkel aan te halen voor minder goed gedefinieerde voorstellen en wanneer dit het zoeken naar werkelijk toepasbare voorstellen vergemakkelijkt.

109. Wat doen indien de groep het niet eens wordt over de toe te passen kleurenindicatie of smiley ?

De evaluatie met de smiley/kleur gebeurt aan het einde van de discussie over de items van de rubriek. Uit de intensiteit van de debatten over deze items is het over het algemeen vrij gemakkelijk af te leiden welke smiley moet worden gebruikt. De coördinator kan dit suggereren. De discussie over de smiley moet niet eeuwig blijven duren: het doel is niet de score, maar de voorstellen om de zaken te laten vlotten.

Wanneer de evaluatie blijft aanslepen wegens een grondige onenigheid, moet de meest ongunstige worden toegepast of moet het punt nadien worden hernomen door vergelijking met de smileys die voor andere rubrieken werden gegeven.

110. Komt men niet altijd in de centrale zone uit ? Zou het niet verkieslijk zijn 4 niveaus aan te houden ?

De directie bekijkt enkel de rode aspecten en gaat ervan uit dat voor de oranje en groene aspecten niets moet gebeuren.

Dit gedrag van de directie werd herhaaldelijk bestudeerd en het voorstel van 4 niveaus in plaats van 3 blijkt vrij gegrond. Sommige normen en sommige documenten vereisen een schaal met 4 niveaus die wij tijdens de volgende evaluatie van de Déparis-overleggids zullen bespreken.

 

4 niveau's
 volledig onaanvaardbaar
 eerder onaanvaardbaar
 eerder aanvaardbaar
 volledig aanvaardbaar

111. Wat doen indien er over een bepaald probleem of een bepaalde oplossing geen consensus wordt bereikt ?

Het uitblijven van een akkoord over een onderwerp betekent dat een diepgaandere discussie nodig is: dat is het voorwerp van het niveau Observatie. Na een redelijke tijd moet de discussie dus worden onderbroken en moet het punt worden meegedeeld als “dit moet in het lagere kader van de tabel worden uitgediept”.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy