NL | FR
Contact     .be
Logo

Zoeken naar concrete oplossingen

  1. De eerste tendens blijft bij de vaststelling, de animator moet aandringen op oplossingen. Indien hij de vraag “Wie kan concreet wat doen, wanneer” vergeet te stellen, evolueert men naar een opsomming van vaststellingen. 
  2. Wie doet Wat Wanneer is niet evident om tijdens de vergadering in te vullen en dat gebeurt vaak nadien 

112. De eerste tendens blijft bij de vaststelling, de animator moet aandringen op oplossingen. Indien hij de vraag “Wie kan concreet wat doen, wanneer” vergeet te stellen, evolueert men naar een opsomming van vaststellingen.

Het personeel is het immers niet echt gewoon dat ernaar wordt geluisterd en nog minder dat het wordt gevraagd zich uit te drukken. Ook een cultuur van “klachten” en “eisen” blijft bestaan zoals men in vele CPBW’s kan vaststellen. Deze “cultuur” kan enkel in de praktijk worden veranderd.

Dat is de reden waarom in de gidsen Observatie en Analyse, aan het einde van elke groep te bespreken aspecten, de volgende vragen terugkomen:

Wat concreet doen om de situatie onmiddellijk te verbeteren?
wat moet meer in detail worden bestudeerd?

Tijdens de Déparis-vergadering moet de coördinator er voortdurend aan herinneren dat, naast de vaststellingen, het noodzakelijk is na te denken over de oplossingen die alle partners tevredenstellen.

113. Wie doet Wat Wanneer is niet evident om tijdens de vergadering in te vullen en dat gebeurt vaak nadien.

Voor sommige aspecten blijkt dat inderdaad moeilijk en de coördinator zou de verantwoordelijke (wie?) en de programmering (wanneer?) kunnen voorstellen in de samenvatting die, alvorens aan de directie en het CPBW te worden afgegeven, voor goedkeuring aan de deelnemers zal worden voorgelegd.

Dit aspect mag evenwel niet helemaal uit de discussies verdwijnen: de groep is bezig na te denken, niet over wat anderen – niet bepaald – voor hen zouden kunnen doen, maar over wat ze zelf kunnen doen om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy