NL | FR
Contact     .be
Logo

Het leiden van de niveaus Observatie

  1. De vergaderingen op het niveau Observatie zijn nog moeilijker te organiseren, kort na de Déparis-vergaderingen, en nemen nog meer tijd in beslag. 
  2. Volstaat de Déparis-vergadering in de meeste gevallen niet ? 
  3. Bepaalde werkgevers doen vervolgens een beroep op hun EDPB maar de gedetailleerde studies blijven onafhankelijk. Bijvoorbeeld: men haalt de EDPB erbij voor een geluidsprobleem; deze stelt een volledige geluidskaart op voor alle installaties, inclusief deze die in Déparis geen probleem stellen… 


120. De vergaderingen op het niveau Observatie zijn nog moeilijker te organiseren, kort na de Déparis-vergaderingen, en nemen nog meer tijd in beslag.

Dat is inderdaad het geval en dit is een grote moeilijkheid. Daarom moet het CPBW beslissen over de Observatievergaderingen en moeten zij niet ter plaatse worden geïmproviseerd.

121. Volstaat de Déparis-vergadering in de meeste gevallen niet ?

De eerste keer dat de SOBANE-strategie in de onderneming wordt geïntroduceerd, leveren de Déparis-vergaderingen een groot aantal voorstellen op die in overweging moeten worden genomen en toegepast. Vervolgens, indien de lokale situatie erop verbeterd is en niet naar de oorspronkelijke toestand is teruggekeerd, zal de aandacht gaan naar diepere problemen.

Het is evenwel evident dat de Déparis-vergaderingen nooit zullen volstaan om problemen inzake brand, lawaai of chemische vervuiling in ondernemingen van de secundaire sector definitief op te lossen. Een Observatie zal nodig zijn om bijvoorbeeld de manier waarop chemische producten worden behandeld, gebruikt en geëvacueerd, te herzien en een Analyse met de medewerking van een PA zal onontbeerlijk zijn om de werkprocedures op te stellen, de collectieve en individuele beschermingsuitrustingen te selecteren en de overblijvende blootstellingen te controleren.

122. Bepaalde werkgevers doen vervolgens een beroep op hun EDPB maar de gedetailleerde studies blijven onafhankelijk. Bijvoorbeeld: men haalt de EDPB erbij voor een geluidsprobleem; deze stelt een volledige geluidskaart op voor alle installaties, inclusief deze die in Déparis geen probleem stellen…

De onderneming moet begrijpen dat deze niet-gecoördineerde studies haar budget nodeloos belasten en het foute idee in stand houden dat elke preventie moeilijk en duur is! Het document SOBANE beschrijft uitgebreid, in sectie 7.6, de taak van de PA – facilitator:

Indien de preventieadviseur de facilitator is van de participatie binnen de arbeidssituatie, dan is hij ook de facilitator van de verhoudingen tussen de onderneming en de externe preventieadviseurs. Om de coherentie van de assistentieacties in de onderneming te verzekeren, moet al deze assistentie via hem verlopen. Hij wordt zo de coördinator van de externe assistentie, waarbij hij de taak om deze gespecialiseerde assistentie te verlenen, aan deze personen overlaat. Hij bekleedt dus een scharnierpositie omdat hij toeziet op de evolutie van de onderneming en, indien nodig, het beroep op externe assistentie verzekert. Doelstelling van het participatieve proces en van de SOBANE-strategie is, zoals we reeds zegden, niet de gespecialiseerde preventieadviseurs en experts uit te schakelen, maar hen op het juiste ogenblik tussenbeide te laten komen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy