NL | FR
Contact     .be
Logo

Inleiding

Inleiding

Beroepsgebonden risico’s vermijden: opleidingen en tools

Bedrijven kennen welzijnsproblemen op het werk vooral via de wetgeving en de daarmee verbonden verplichtingen. Deze voorschriften leggen geen specifieke middelen op, wel preventiedoelstellingen. Effectief optreden is immers niet altijd gemakkelijk, zelfs al zijn er binnen de ondernemingen veel mensen bewust van de beroepsrisico’s en van hun menselijke en economische impact.

Voor mensen die professioneel werken rond preventie is opleiding een eerste stap om nuttige kennis en bevoegdheden voor de functie van preventieadviseur te verwerven. Deze opleiding laat toe een preventiebeleid uit te werken, maar zorgt er niet noodzakelijk voor dat concrete problemen worden opgelost.

De SOBANE-strategie is één van de middelen voor een doeltreffend en duurzaam preventiebeleid in uw onderneming. Deze strategie wordt kosteloos verspreid door de Algemene directie Humanisering van de arbeid van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, en werd ontwikkeld met de steun van de Europees sociaal Fonds. Het  gaat om een globale en participatieve methode. De talrijke beschikbare tools geven alle actoren van de onderneming de mogelijkheid om beroepsgebonden risico’s te vermijden en deze preventie in alle aspecten van het sociale, organisatorische en economische leven van de onderneming te integreren.

Het belang van een  preventiestrategie voor risico’s

  • De wet over het welzijn op het werk naleven betekent dat een risicoanalyse voor al het personeel uitgevoerd wordt. Het niet-naleving van de regelgeving  kan leiden tot burgerlijke en vooral strafrechtelijke straffen  voor de bedrijfsleiders en diegenen die hen bijstaan.
  • Een dynamisch risicobeheer opzetten dat toelaat de risico’s van ongevallen en beroepsziekten en de ermee verbonden kosten te verminderen. Dit leidt tot een betere werking van de onderneming en een beter welzijn van het personeel.
  • Een participatieve cultuur in de onderneming invoeren is belangrijk. Rekening houdend met de grenzen en mogelijkheden van iedereen kunnen personeelsleden echte actoren worden van hun preventie en deze van hun collega’s

Moeilijkheden die vaak voorkomen

De invoering van een dynamisch risicobeheer wordt wegens de omvang en de verscheidenheid van de materies bemoeilijkt: de veiligheid (elektriciteit, machines, brand,…), de fysische risico’s (lawaai, thermische sferen, trillingen,…), de risico’s verbonden met gevaarlijke chemische en biologische producten, de muskulo-skelettale aandoeningen (MSA), maar ook de psychosociale risico’s.

Vooral voor psychosociale risico’s en MSA blijkt dat het klassieke schema waar een expert de problemen tijdens een beperkte periode en in plaats van de onderneming komt oplossen, niet werkt. Voor de KMO vormt een externe preventieadviseurs een belangrijke financiële kost van zodra de  opdrachten het  takenpakket van het verplichte vaste bedrag overschrijden.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy