NL | FR
Contact     .be
Logo

De SOBANE-strategie

De SOBANE-strategie voor het beheer van beroepsgebonden risico’s werd ontwikkeld voor een dynamisch en doeltreffend risicobeheer. Zij omvat vier tussenniveaus (Opsporing (Screening), OBservatie, ANalyse, Expertise) en laat op gestructureerde wijze toe de nodige middelen en bevoegdheden goed aan te wenden, rekening houdend met de ingewikkeldheid van de problemen.

De eerste niveaus, Opsporing en Observatie, zijn gebaseerd op een participatieve benadering die rekening houdt met de kennis van de betrokken werknemers over hun eigen arbeidssituatie. Er wordt nagedacht over de problemen en de mogelijke oplossingen.

Indien nodig worden de moeilijk in te schatten en op te lossen problemen grondig onderzocht door experten en preventieadviseurs. Hun technische en wetenschappelijke kennis en hun terreinervaring, vormt een aanvulling  bij de  praktische kennis van de werknemers. Het zijn de niveaus Analyse en Expertise van SOBANE.

SOBANE tools

Om te beginnen: de Déparis-gidsen

De Déparis-gids laat de participatieve opsporing van risico’s toe en komt met het niveau “Opsporing” van de SOBANE-strategie overeen. Tijdens een werknemersvergadering van twee uur worden problemen in de arbeidssituatie samen besproken en oplossingen voorgesteld.

De verschillende rubrieken van de Déparis-gids laten toe de vergadering te leiden en het gesprek te begeleiden. De inhoud van deze rubrieken werd voor talrijke sectoren en beroepen aangepast. Voor sommige grote ondernemingen zullen verschillende gidsen, voor zeer verschillende arbeidssituaties gebruikt kunnen worden. Zo kan een ziekenhuis de gids voor de gezondheidssector,  maar ook bijvoorbeeld de gids voor de cafetaria of de schoonmaak gebruiken.

Er bestaan momenteel meer dan 30 Déparis-gidsen.

Voor hardnekkiger problemen: de brochures per “Risicodomein”

De Déparis-gids heeft niet tot doel in één of twee uur alle moeilijkheden op te lossen. Voor sommige problemen worden concrete en snel uitvoerbare oplossingen gevonden. Voor anderen zal meer tijd nodig zijn. Men stapt dan over naar het niveau van de  Observatie. Deze lijkt sterk op de Déparis daar de problemen ook altijd tijdens een participatieve vergadering besproken worden. De uitvoering van deze Observatie is niet moeilijker maar focust op een specifiek bepaald probleem: lawaai, gevaarlijke chemische producten, brandrisico of relatieproblemen, werkbelasting of stress.

Om deze vergadering over de Observatie te leiden, werden tools ontwikkeld voor 15 risicodomeinen die in de vorm van een brochure beschikbaar zijn. Deze brochures omvatten ook nuttige instrumenten op het niveau van de Analyse, om meer ingewikkelde problemen met behulp van een deskundige (preventieadviseur) aan te pakken. De deskundige zal een oplossingen zoeken, rekening houdend met de adviezen geformuleerd tijdens de Observatie en Opsporing.
Tenslotte verklaren deze brochures wat men kan verwachten van de experten die op het niveau van de Expertise kunnen tussenkomen voor zeer ingewikkelde problemen, altijd in samenwerking met de actoren uit de vorige niveaus.

Er bestaat 15 brochures « Risico’s »

Meer weten over SOBANE

De algemene brochure  “SOBANE-strategie en Opsporingsgids Déparis” beschrijft de basisprincipes van de strategie op gedetailleerde wijze:

  1. De voorrang gaat naar preventie en de aanpassing van het werk aan het mens.
  2. De beschikbare bevoegdheden zijn aanvullend, van de werknemer naar de preventieadviseur en de deskundige.
  3. De werknemer moet de hoofdactor zijn en niet het voorwerp van preventie.
  4. Alle problemen zijn verbonden en de benadering van de arbeidssituaties moet globaal zijn.
  5. De preventie streeft naar een optimale toestand van welzijn en productiviteit en niet alleen de naleving van wetten.
  6. De preventie kan beginnen zodra de risico’s gekend zijn: de kwantitatieve evaluatie kan later gebeuren.
  7. De preventietools moeten voor de KMO ontwikkeld worden waar meer dan 60% van de werknemers werken, maar waar weinig of geen interne preventieadviseurs beschikbaar zijn.


     

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy