NL | FR
Contact     .be
Logo

Sobane-strategie toegepast op BEELDSCHERMWERK

Beeldschermwerk

U kan de brochure raadplegen en gratis aanvragen in de module Publicaties.

Voor meer informatie, raadpleeg onze andere pagina’s op de website:

Niveau 2, Observatie

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 2 van de brochureObservatie_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure
 • Invulbare versie (DOC, 329 Kb) om het verslag op te stellen

Niveau 3, Analyse

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 3 van de brochureAnalyse_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure
 • Invulbare versie (DOC, 266 Kb) om het verslag op te stellen

Niveau 4, Expertise

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 4 van de brochureExpertise_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure


 

Inleiding tot de methodes

Niveau 2: Observatie

InleidingObservatie

Doelstellingen
 • Bestuderen van de situatie in het algemeen en op de werkplaats, voor wat betreft:
  • de arbeidsomstandigheden
  • de problematiek rond het werken met beeldschermen.
    
   
 • De technische maatregelen bepalen die onmiddellijk kunnen genomen worden om de risico's te voorkomen/te verbeteren.
   
 • Bepalen of een grondigere Analyse (niveau 3)
  • noodzakelijk is.
  • dringend is (en zo ja, hoe dringend is ze ?)
  • met welk doel.
   
Wie?
 • De werknemers en hun staf.
 • De mensen uit het bedrijf zelf (staf, studiebureau, interne preventieadviseurs) die de werksituatie goed kennen.
Hoe?Beeldscherm observatie


Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Observatie methodes wordt beschreven in de algemene inleiding van de SOBANE methode.
Enkel de voornaamste richtlijnen worden hieronder vermeld.

De werkmethode is vergelijkbaar met deze gebruikt tijdens het niveau 1, Opsporingmethode (Déparis), en de deelnemers zouden dezelfde moeten zijn:

 1. Keuze van een "arbeidssituatie". Dit is een kleine groep werkposten die samen een geheel vormen.
 2. Aanduiden van een coördinator.
 3. Voorbereiding van de coördinator: hij leest de Observatie-methode grondig, leert hoe ze te gebruiken en past ze aan de betrokken arbeidssituatie aan.
 4. Oprichten van een werkgroep samengesteld uit de belangrijkste werknemers en personen van de technische omkadering. Als er zowel mannen als vrouwen tewerkgesteld zijn in de onderzochte
  arbeidssituatie, zullen beide sexen in de werkgroep vertegenwoordigd zijn.
 5. Vergadering van de werkgroep in een rustig lokaal dicht bij de werkposten (gemiddeld gedurende een tweetal uren).
 6. Duidelijke uitleg door de coördinator over het doel van de vergadering en de procedure.
 7. Discussie over elke rubriek met de nadruk op:
 • wat concreet kan gedaan worden om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer
  datgene waarvoor, op Analyse niveau, de hulp van een preventieadviseur moet worden ingeroepen.
 • Tijdens de discussie over de werksituatie wordt rekening gehouden met de karakteristieken van de werknemers. Er wordt speciale aandacht besteed aan het feit dat het om mannen of vrouwen gaat, jonge of oudere werknemers, mensen die de taal al of niet kennen .
 1. Na de vergadering maakt de coördinator een syntheseverslag van de voorgestelde oplossingen. Dit bevat :
 • de gebruikte tabellen, met duidelijke informatie zoals besproken tijdens de vergadering
 • de lijst met mogelijke oplossingen met voorstel van wie doet wat en wanneer
 • de lijst met de meer in detail te bestuderen punten op niveau 3, Analyse, en hun prioriteiten.
 1. De resultaten worden voorgesteld aan de deelnemers van de werkgroep, aan de directie en aan de comité van preventie en bescherming op het werk. Er kunnen punten aangepast of toegevoegd worden en beslissingen genomen worden tijdens deze vergaderingen.
 2. Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen door middel van het niveau 3 van de methode , Analyse.

Wanneer het niet lukt om een vergadering met 3 tot 6 medewerkers te organiseren, zal de coördinator het observatieniveau zelf sturen. Dit gebeurt best in samenwerking met 1 of 2 werknemers en het overleg kan eventueel op de werkvloer georganiseerd worden. Deze situatie is niet ideaal maar blijft nuttig om de preventie te bevorderen. Op deze manier kan het eventueel beroep doen op een extern deskundige voorbereid worden.

Te bespreken punten
 1. Beknopte beschrijving van de werksituatie:
  • schets: plaatsing van de bureaus, de verlichting, de beeldschermen, de vensters.
  • lijst van klachten: vermoeidheid, pijn.
    
   
 2. Inwinnen van informatie over achtereenvolgens:
   • de werkruimte
   • het werkvlak
   • de stoel
   • de hardware
   • hulpmiddelen (documentenhouders, .)
   • de software
   • omgevingsfactoren
    
  • over de situatie in het algemeen en niet enkel de dag van de Observatie
   voor elke werkpost
  • zoeken naar onmiddellijk toepasbare oplossingen.
    
   
 3. Synthese: beoordelen van de werksituatie in haar geheel:
  • beoordeling van de bestaande situatie
  • balans van de preventie/verbeteringsacties
  • beoordeling van de toekomstige situatie
  • noodzaak van een Analyse, niveau 3, prioriteiten en doelstellingen.
   
Terminologie

Werkvlak: De tafel, het bureau waaraan men zijn taken uitvoert en waarop meestal het beeldscherm geplaatst is.
Hardware: Het beeldscherm, het toetsenbord, de muis, ....
Hulpmiddelen: Documentenhouders, armsteunen, voetensteunen, .

Niveau 3: Analyse

DoelstellingenAnalyse
 • Evalueer op een diepgaandere wijze:
  • de kantoorinrichting
  • het werkvlak
  • de hardware
  • de hulpmiddelen
  • het gezondheidstoezicht
   
 • Onderzoek de technische maatregelen die onmiddellijk toepasbaar zijn om risico's te elimineren of te reduceren.
 • Schat in of het noodzakelijk is een nog grondigere studie uit te voeren (Expertise, niveau 4)
Wie
 • De mensen uit het bedrijf zelf, bijgestaan door preventieadviseurs die beschikken over:
  • kennis van ergonomische principes rond beeldschermwerk
  • de technische competentie voor de zoektocht naar specifieke oplossingen
   
Hoe

Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Analyse methodes wordt beschreven in de algemene inleiding van de SOBANE methode. Enkel de voornaamste richtlijnen worden hieronder vermeld.

De werkwijze van de preventieadviseur is de volgende:

 1. Herzien van de resultaten van de Opsporing en Observatie van de arbeidssituatie samen met de coördinator die deze 2 eerste niveau's realiseerde
  • de preventieadviseur zal zo het reeds bij de vorige niveau's (Opsporing en Observatie) uitgevoerde werk leren kennen.
  • hij beoordeelt dat werk en de voorgestelde oplossingen vanuit het oogpunt van zijn specifieke kennis. Hij stuurt deze bij indien noodzakelijk of bevestigt de juistheid van de oplossingen.
  • tenslotte beslist hij welke aspecten een nadere specifiele Analyse behoeven.
   
 2. Uitvoeren van de eigenlijke Analyse van de arbeidssituatie voor deze specifieke aspecten in samenwerking met de mensen uit het bedrijf
  • door deze specieke aspecten grondiger te bestuderen
  • door eventueel metingen uit te voeren, steeds met het oog op preventie
  • door het bedrijf te helpen door voorgestelde oplossingen in de praktijk om te zetten
   
Te bespeken punten
 1. Vergelijk de aangenomen houding van elke werknemer met de ideale houding
 2. Herneem en bestudeer diepgaander de items van de observatie:
  • Beeldscherm observatiede bureelruimte en de kantoorinrichting
  • de werktafel
  • de hardware
  • de stoel
  • de hulpmiddelen
  • de software
  • de omgevingsfactoren
   
 3. Herzie de organisatie van de werktijden en de pauzes
 4. Herzie de vorming die gegeven werd aan de gebruikers:
  • is de vorming adequaat ?
  • is de vorming praktisch toepasbaar ?
   
 5. Synthese:
  • beoordeling van de bestaande situatie
  • balans van de voorziene preventie/verbeteringsacties
  • restrisico na preventie
   
 6. Noodzaak tot een grondigere Expertise
 7. Gezondheidstoezicht


 

Niveau 4: Expertise

Expertise 

De bedoeling van deze brochure is niet te beschrijven hoe het Expertiseniveau moet worden uitgevoerd, maar wel aan te geven:

 • wat de expertise moet behelzen
 • wat ze moet opleveren.
Doelstellingen

Door een zeer nauwgezette studie, beter karakteriseren van sommige problemen gerelateerd aan de kantoorinrichting, de software, de organisatie van de werktijden, .

Wie?Beeldscherm expertise

Mensen uit het bedrijf zelf en de preventieadviseur, bijgestaan door een expert die beschikt over:

 • de nodige meet- en interpretatie-instrumenten.
 • de technische bekwaamheden om specifieke oplossingen uit te werken.
   
Hoe?

Aansluitend bij de Analyse en op vraag van de mensen uit het bedrijf en de preventieadviseur, zal de expert, volgens de omstandigheden:

 • de ruimtelijke organisatie van de werkposten herzien
 • de organisatie van de werktijden herzien.
 • bepaalde specifieke materialen herzien
 • bepaalde software herzien
 • de vorming, aangepast aan de leeftijd en de ervaring van de werknemers, herzien.
 • ...
Verslag

Er wordt geen werkdocument voorgesteld. De expert stemt de verzamelde informatie af op de onderzochte werksituatie.

De Expertise moet evenwel steeds de volgende punten omvatten:

 • de verantwoording van de gebruikte technieken
 • de aanbevolen preventie/verbeteringsmaatregelen
 • het restrisico na preventie/verbetering

Er moet opnieuw een samenvatting worden gemaakt

 • door de mensen uit het bedrijf zelf
 • bijgestaan door de preventieadviseurs en de experts.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy