NL | FR
Contact     .be
Logo

Sobane-strategie toegepast op ELEKTRICITEIT

Elektriciteit

U kan de brochure raadplegen en gratis aanvragen in de module Publicaties.

Voor meer informatie, raadpleeg onze andere pagina’s op de website:

Niveau 2, Observatie

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 2 van de brochureObservatie_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure
 • Invulbare versie (DOC, 354 Kb) om het verslag op te stellen

Niveau 3, Analyse

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 3 van de brochureAnalyse_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure
 • Invulbare versie (DOC, 354 Kb) om het verslag op te stellen

Niveau 4, Expertise

 • Inleiding tot de methode
 • De observatiemethode is opgenomen in hoofdstuk 4 van de brochureExpertise_KL 
 • Hulpfiches om deze risicofactor beter te begrijpen zijn beschikbaar in de bijlages van de brochure

Inleiding tot de methodes

Niveau 2: Observatie

Inleiding

Doelstellingen
 • Bestudeer de situatie in het algemeen en op de werkplaats voor wat betreft:
  • de arbeidsomstandigheden
  • de elektriciteitsproblemen
    
   
 • De technische maatregelen definiëren die onmiddellijk genomen kunnen worden om de risico's te voorkomen/verbeteren. Observatie
   
 • Bepaal of een grondigere Analyse (niveau 3)
  • noodzakelijk is
  • dringend is
  • welke de doelstellingen zijn
   
Wie?
 • De werknemers en hun staf
 • De mensen uit het bedrijf (staf, studiebureau, interne preventieadviseurs) die de werksituatie goed kennen.
   
Hoe?

Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Observatie methodes wordt beschreven in de algemene inleiding van de SOBANE methode.
Enkel de voornaamste richtlijnen worden hieronder vermeld.

De werkmethode is vergelijkbaar met deze gebruikt tijdens het niveau 1, Opsporingmethode (Déparis), en de deelnemers zouden dezelfde moeten zijn:Beeldscherm observatie 

 1. Keuze van een "arbeidssituatie". Dit is een kleine groep werkposten die samen een geheel vormen.
   
 2. Aanduiden van een coördinator.
   
 3. Voorbereiding van de coördinator: hij leest de Observatie-methode grondig, leert hoe ze te gebruiken en past ze aan de betrokken arbeidssituatie aan.
   
 4. Oprichten van een werkgroep samengesteld uit de belangrijkste werknemers en personen van de technische omkadering. Als er zowel mannen als vrouwen tewerkgesteld zijn in de onderzochte
  arbeidssituatie, zullen beide sexen in de werkgroep vertegenwoordigd zijn.
   
 5. Vergadering van de werkgroep in een rustig lokaal dicht bij de werkposten (gemiddeld gedurende een tweetal uren).
   
 6. Duidelijke uitleg door de coördinator over het doel van de vergadering en de procedure.
   
 7. Discussie over elke rubriek met de nadruk op:
  • wat concreet kan gedaan worden om de situatie te verbeteren, door wie en wanneer
  • datgene waarvoor, op Analyse niveau, de hulp van een preventieadviseur moet worden ingeroepen.

   Tijdens de discussie over de werksituatie wordt rekening gehouden met de karakteristieken van de werknemers. Er wordt speciale aandacht besteed aan het feit dat het om mannen of vrouwen gaat, jonge of oudere werknemers, mensen die de taal al of niet kennen.
    
   
 8. Na de vergadering maakt de coördinator een syntheseverslag van de voorgestelde oplossingen. Dit bevat:
  • de gebruikte tabellen, met duidelijke informatie zoals besproken tijdens de vergadering
  • de lijst met mogelijke oplossingen met voorstel van wie doet wat en wanneer
  • de lijst met de meer in detail te bestuderen punten op niveau 3, Analyse, en hun prioriteiten.
    
   
 9. De resultaten worden voorgesteld aan de deelnemers van de werkgroep, aan de directie en aan de comité van preventie en bescherming op het werk. Er kunnen punten aangepast of toegevoegd worden en beslissingen genomen worden tijdens deze vergaderingen.
   
 10. Vervolg van de studie voor de niet opgeloste problemen door middel van het niveau 3 van de methode , Analyse.

Wanneer het niet lukt om een vergadering met 3 tot 6 medewerkers te organiseren, zal de coördinator het observatieniveau zelf sturen. Dit gebeurt best in samenwerking met 1 of 2 werknemers en het overleg kan eventueel op de werkvloer georganiseerd worden. Deze situatie is niet ideaal maar blijft nuttig om de preventie te bevorderen. Op deze manier kan het eventueel beroep doen op een extern deskundige voorbereid worden.

Te bespreken punten
 1. Systematische inspectie en onderzoek naar preventie / verbeteringsmaatregelen betreffende:
  • de elektrische installatie: nakijken van de stopcontacten, schakelaars, kabels, van de teller/meter.
  • de elektrische uitrustingen en hun aansluiting: vaste machines, draagbare machines...
  • de verlichtingsinstallatie: schakelaars, verlichtingsapparatuur, lampen...
  • de werkprocedures i.v.m. veiligheid tijdens interventies op de installatie of de uitrusting
    
   
 2. Samenvatting: beoordeling van de werksituatie in zijn geheel
  • beoordeling van de huidige situatie
  • beoordeling van de toekomstige situatie
    
   
 3. Overzicht van de preventie/ verbeteringsacties: wie doet wat en wanneer
  • noodzaak van een Analyse, niveau 3, dringendheid en doelstellingen
    
   
 4. Maatregelen op korte termijn

 

Niveau 3: Analyse

Inleiding

Doelstellingen
 • Meer gerichte preventie- en verbeteringsmaatregelen uitwerken
  • door specifieke metingen uitvoeren
  • door meer gespecialiseerde technieken te gebruiken Analyse
    
   
 • Nagaan of een nog grondiger onderzoek noodzakelijk is(Expertise, niveau 4)
Wie ?
 • De mensen uit het bedrijf bijgestaan door een preventieadviseur (elektricien), die :
  • de nodige vakkennis inzake methodologie bezitten,
  • over de nodige meetapparatuur beschikken.
   
Hoe ?

Een meer gedetailleerde beschrijving van de toepassing van de Analyse methodes wordt beschreven in de algemene inleiding van de SOBANE methode. Enkel de voornaamste richtlijnen worden hieronder vermeld.

De werkwijze van de preventieadviseur is de volgende:Beeldscherm observatie 

 1. Herzien van de resultaten van de Opsporing en de Observatie van de arbeidssituatie samen met de coördinator die deze 2 eerste niveau's realiseerde
  • de preventieadviseur zal zo het reeds bij de vorige niveau's (Opsporing en Observatie) uitgevoerde werk leren kennen.
  • hij beoordeelt dat werk en de voorgestelde oplossingen vanuit het oogpunt van zijn specifieke kennis. Hij stuurt deze bij indien noodzakelijk of bevestigt de juistheid van de oplossingen.
  • tenslotte beslist hij welke aspecten een nadere specifieke Analyse behoeven.
    
   
 2. Uitvoeren van de eigenlijke Analyse van de arbeidssituatie voor deze specifieke aspecten in samenwerking met de mensen uit het bedrijf
  • door deze specifieke aspecten grondiger te bestuderen
  • door eventueel metingen uit te voeren, steeds met het oog op preventie
  • door het bedrijf te helpen de voorgestelde oplossingen in de praktijk om te zetten.
   
Te bespreken punten
 1. De karakterisering van de elektriciteitsinstallatie uitdiepen
 2. Mogelijke preventie- en verbeteringsmaatregelen onderzoeken door de vorige stap - niveau 2, Observatie- opnieuw te doorlopen.
 3. Bepaal het huidig risico
 4. Bepaal het restrisico na het invoeren van preventie- en verbeteringsmaatregelen
 5. Bepaal of een niveau 4, Expertise noodzakelijkheid is, de dringendheid en de doelstellingen.
 6. Bepaal de maatregelen op korte termijn
Terminologie
 • Schade - effect: Elk ongewenst effect dat wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van elektriciteit:
  • Elektrische schokken : van elektrisering tot elektrocutie
  • Materiële schade
  • Brand, explosie
    
   
 • Risico: De kans dat een zeker effect of schade zich voordoet, rekening houdende met de blootstelling aan de aanwezigheid van elektriciteit
   
 • Restrisico: De kans dat dit zelfde effect zich voordoet na verbetering van de werksituatie.
   

Niveau 4: Expertise

Doelstellingen

Door speciale metingen kan de staat van de installatie en sommige veiligheidselementen beter geëvalueerd worden.Expertise 

Wie?

De mensen uit het bedrijf en de preventieadviseur met de hulp van een expert in elektriciteit, die:

 • over de nodige meet- en interpretatieinstrumenten beschikt,
 • de technische bekwaamheid heeft voor onderzoek naar specifieke oplossingen.
Hoe?

Aansluitend op de Analyse en op aanvraag van de mensen uit het bedrijf en van de preventieadviseur, zal de expert:

 • de waarde van het weerstandsvermogen van de aardleiding meten,Beeldscherm expertise 
 • de elektrische uitrusting controleren
  • thermografisch onderzoek (foto) van de kast en van het in gebruik zijnde materieel (warme punten)
  • snelheid van de rotatie van een draaiende machine of van een motor door middel van een stroboscoop
   
 • eventueel stroomverlies aan de aarde controleren
 • de verdeelkast controleren aan de hand van speciale apparatuur
 • ...
Verslag

Er wordt geen werkdocument voorgelegd. Het onderzoek wordt verricht door experts die de verzamelde informatie afstemmen op de onderzochte werksituatie.

De expertise moet omvatten:

 • de verantwoording van de gebruikte technieken
 • de evaluatie van het huidige risico
 • de aanbevolen preventie- en verbeteringsmaatregelen
 • wie doet wat en wanneer?
 • het restrisico na preventie en verbetering
 • eventuele maatregelen die op korte termijn moeten genomen worden in afwachting van het uitvoeren van de aanbevolen preventiemaatregelen

Deze samenvatting moet opnieuw opgemaakt worden:

 • door de mensen uit het bedrijf
 • met de assistentie van preventieadviseurs en van de experts.
   

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy