NL | FR
Contact     .be
Logo

Sobane onderzoekspartners

De ontwikkeling van de methodes van de SOBANE strategie werd gerealiseerd in het kader van het onderzoeksproject SOBANE.

De partners wensen bij deze alle medewerkers van de verschillende diensten te bedanken evenals de bedrijven en hun werknemers die aan het project hebben deelgenomen. De contacten met deze ondernemingen en de validatie van de methodes op de werkvloer werden gerealiseerd door de medewerkers van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk : Ann Schietecatte (CESI), Iris Timmerman (PROVIKMO), Thomas van den Abeele (MENSURA), Noël de Taeye (IDEWE), Kurt Eeckhout (IDEWE), An Bogaert (IDEWE), Claudine De Smet (IDEWE), Wim Vanderheijden (IDEWE) en Tine Adriaensen (IDEWE).

De partners wensen in het bijzonder de Federale cel van het Europees Sociaal Fonds en de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te danken voor het vertrouwen, de belangstelling en de financiële steun die zij aan het project hebben willen verlenen.

De coördinator van het project bij de Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg was:

 • Mme Nicole Dery
  Adviseur-generaal
  Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
  Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk

De onderzoekspartners van het SOBANE project bestonden uit:

 • P1:  Prof. J. Malchaire (UCL), A. Piette
  Unité Hygiène et Physiologie du Travail, Université catholique de Louvain
 • P2: Prof. G. Moens (KULeuven)
  IDEWE, Dienst Onderzoek en Ontwikkeling
 • P3: Mme S. Boodts(CESI),  F. Cornillie, A. Schietecatte, N. Cock
  CESI, service externe en prévention et protection du travail (SEPP)
 • P4: Mme V. Hermans (IDEWE)
  IDEWE, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (EDPB)
 • P5: Dr G. De Cooman (IKMO), Mme I. Timmerman
  PROVIKMO, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • P6: Dr P. Carlier (MENSURA), Dr D. Delaruelle
  MENSURA, service externe en prévention et protection du travail (SEPP)
 • P7:  Mr JF. Husson (CIFOP), Mr A. Schleiper
  CIFOP Centre interuniversitaire de formation permanente
 • P8:  Mr P. Lorent (SEFMEP), Mr F. Gysen
  Société Européenne pour la Formation,le Management et l’Expertise de Projets
 • P9:  Prof. W. D'Hoore, Mme S.Stordeur
  Unité des Sciences Hospitalières, Université catholique de Louvain de l'UCL

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy